Terapia, valmennus ja Theta Healing 

Terapia, valmennus ja Theta Healing

Olen 32-vuotias kolmen lapsen äiti ja vaimo, kognitiivinen lyhytterapeutti, Theta Healer® ja
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmentaja. Ihmismieli ja syvemmän tason muutokset ovat kiehtoneet
minua aina. Tällä hetkellä saan toimia tämän kiinnostuksen parissa auttaessani ihmisiä kohti pysyvää ja
kokonaisvaltaista elämänmuutosta. Jokainen muutostarina kannustaa minua jatkamaan eteenpäin.


Terapia- ja valmennustyön rinnalla käytän usein muutosta nopeuttavaa ja tehokasta menetelmää,
ThetaHealing®:ia, jolla pystytään muuttamaan ja paljastamaan asiakkaan haitallisia ydinuskomuksia sekä
purkamaan vaikeita kokemuksia keho-mieli tietoisuudesta, nopeasti ja syvällisellä tasolla. Menetelmä tukee
yhä vahvemmin kokonaisvaltaista lähestymistapaa asiakkaideni kanssa. Kun henkinen kuorma vähenee,
myös fyysinen keho saa lisää voimavaroja tasapainottaa itseään ja siksi muutokset yleensä myös näkyvät ja
tuntuvat fyysisellä tasolla. Terapia, valmennus ja Theta Healing työn lisäksi vedän naisille Sydämen voima -
piirejä.


Työskentelyni asiakkaiden kanssa on aktiivista, läsnäolevaa ja eteenpäin
suuntautuvaa. Sovellan käynneillä erilaisia avaavia ja muutosta tukevia menetelmiä
sekä terapeuttista osaamistani. Minulle on tärkeää, että asiat puretaan riittävän
syvältä, jotta pysyvä muutos on mahdollista.

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia on tutkitusti hyvin tehokas työskentelymuoto erilaisten elämän haasteiden
käsittelyssä. Se on aktiivinen ja eteenpäin suuntautuva hoitomuoto. Lyhytterapia antaa paljon konkreettisia
työkaluja haasteesta selviämiseen. Terapia auttaa sinua tiedostamaan itseäsi, haasteitasi ja alitajunnassa
lymyileviä asioita paremmin, sekä tukee sinua tunnetyöskentelyssä.

Terapiaan tulon syitä voivat olla: itsetuntovaikeudet, negatiivinen minäkuva, uupumus, menneisyyden
vaikeat kokemukset, avioero, elämän kriisit, menetykset, ahdistus, suru, ihmissuhdevaikeudet, pelot,
rajoittavat uskomukset itsestään ja elämästään jne. Käsiteltävää aihetta oleellisempaa on asiakkaan oma
toive ja halu päästä eteenpäin.

Terapiassa pyritään aina jonkin asian konkreettiseen muutokseen ja haasteen lievittymiseen. Kun sisäinen
maailmasi ja suhtautumistapasi muuttuu, myös ulkoinen todellisuutesi alkaa muuttua ja voimavarasi
alkavat lisääntyä.

Theta Healing

Theta Healing -hoito on menetelmä, jonka avulla voidaan paljastaa ja purkaa kokonaisia
uskomusjärjestelmiä, jotka rajoittavat tai häiritsevät elämääsi sekä purkaa niiden takana olevia vaikeita
kokemuksia ja traumoja. Uskomukset testataan aina ennen ja jälkeen hoidon, jolloin saamme visuaalisen ja
konkreettisen todisteen hoidon vaikutuksesta.

Theta Healingia voidaan käyttää kaikenlaisten negatiivisten tunnekuormien ja ajatusten purkamiseen
tuoden nopeita muutoksia mukanaan. Hyödynnän hoidon aikana myös terapian keinoja, jolloin päästään
käsiksi kaikkein keskeisimpiin asioihin sinun hyvinvointisi suhteen. Yhdistän siis käynneilläni sekä Theta
Healing:ia, että terapiaa.

Valmennus

Valmennus on suunnattu kaikille, jotka haluavat mennä kohti itselle tärkeää, kirkastaa omia arvojaan,
elämänsä suuntaa, merkitystä tai tavoitteitaan. Voit tulla valmennukseen myös, jos sinulla on jo
jonkinlainen suunta ja tavoite selvillä, mutta kaipaat vahvistusta tälle matkalle ja haluat purkaa niiden
edessä olevia pelkoja ja rajoitteita.

Valmennus:
-Auttaa sinua kirkastamaan oman elämäsi suuntaa, tavoitteitasi, unelmiasi arvojasi
-Vahvistaa ja rohkaisee sinua
-Lisää itsetuntemustasi sekä selkiyttää vahvuuksiasi ja lahjojasi
-Jäsentää ja selkiyttää ajatuksiasi
-Auttaa sinua ottamaan ensimmäisiä konkreettisia askeleita!

Opit myös kuuntelemaan omaa sisintäsi, omia syvimpiä toiveitasi ja tarpeitasi. Valmennuksessa puretaan
rajoitteita ja uskomuksia, jotka estävät sinua etenemästä. Annan sinulle toisinaan myös kotitehtäviä
tukemaan ja vahvistamaan prosessiasi.

Hinnat:

Yksi käynti 90€/h

5 käyntikerran paketti 420€

Varaukset:

Toistaiseksi vain puhelimitse 045 220 9888 tai info@kehon-ja-mielen-voima.com

 

Huom. Hyödynnän asiakkaiden kanssa tavallisesti niitä menetelmiä, jotka näen tarpeelliseksi prosessin
aikana. Siksi ei välttämättä ole tarkkaa minkä palvelun valitset itsellesi. Arvioin yhteisen matkana aikana
mistä menetelmistä hyötyisit parhaiten. Tärkeintä on, että tunnistat muutoksen tai hoidon tarpeen
itsessäsi.

Lämpimästi tervetuloa vastaanotolle!
Nettisivuiltani löydät runsaasti asiakaskokemuksia ja lisää tietoa minusta ja palveluistani
www.kohtimerkitysta.fi