Valmennus

Olen 32-vuotias kolmen lapsen äiti ja vaimo, kognitiivinen lyhytterapeutti, Theta Healer® ja
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmentaja. Ihmismieli ja syvemmän tason muutokset ovat kiehtoneet
minua aina. Tällä hetkellä saan toimia tämän kiinnostuksen parissa auttaessani ihmisiä kohti pysyvää ja kokonaisvaltaista elämänmuutosta. Jokainen muutostarina kannustaa minua jatkamaan eteenpäin.

Terapia- ja valmennustyön rinnalla käytän usein muutosta nopeuttavaa ja tehokasta menetelmää,
ThetaHealing®:ia, jolla pystytään muuttamaan ja paljastamaan asiakkaan haitallisia ydinuskomuksia sekä purkamaan vaikeita kokemuksia keho-mieli tietoisuudesta, nopeasti ja syvällisellä tasolla. Menetelmä tukee yhä vahvemmin kokonaisvaltaista lähestymistapaa asiakkaideni kanssa. Kun henkinen kuorma vähenee, myös fyysinen keho saa lisää voimavaroja tasapainottaa itseään ja siksi muutokset yleensä myös näkyvät ja tuntuvat fyysisellä tasolla. Terapia, valmennus ja Theta Healing työn lisäksi vedän naisille Sydämen voima - piirejä.

Työskentelyni asiakkaiden kanssa on aktiivista, läsnäolevaa ja eteenpäin suuntautuvaa. Sovellan käynneillä erilaisia avaavia ja muutosta tukevia menetelmiä sekä terapeuttista osaamistani. Minulle on tärkeää, että asiat puretaan riittävän syvältä, jotta pysyvä muutos on mahdollista.

 Tapaamiset Kehon ja Mielen Voiman Hyvinvointilassa perjantaisin klo 8.15.

Valmennus

Valmennus on suunnattu kaikille, jotka haluavat mennä kohti itselle tärkeää, kirkastaa omia arvojaan,
elämänsä suuntaa, merkitystä tai tavoitteitaan. Voit tulla valmennukseen myös, jos sinulla on jo
jonkinlainen suunta ja tavoite selvillä, mutta kaipaat vahvistusta tälle matkalle ja haluat purkaa niiden
edessä olevia pelkoja ja rajoitteita.

Valmennus:
-Auttaa sinua kirkastamaan oman elämäsi suuntaa, tavoitteitasi, unelmiasi arvojasi
-Vahvistaa ja rohkaisee sinua
-Lisää itsetuntemustasi sekä selkiyttää vahvuuksiasi ja lahjojasi
-Jäsentää ja selkiyttää ajatuksiasi
-Auttaa sinua ottamaan ensimmäisiä konkreettisia askeleita!

Opit myös kuuntelemaan omaa sisintäsi, omia syvimpiä toiveitasi ja tarpeitasi. Valmennuksessa puretaan rajoitteita ja uskomuksia, jotka estävät sinua etenemästä. Annan sinulle toisinaan myös kotitehtäviä
tukemaan ja vahvistamaan prosessiasi.

Hinnat:

Yksi käynti 90€/h

5 käyntikerran paketti 420€

Varaukset:

045 220 9888 info@kehon-ja-mielen-voima.com
tai ajanvarauskalenterista.

 

Huom. Hyödynnän asiakkaiden kanssa tavallisesti niitä menetelmiä, jotka näen tarpeelliseksi prosessin
aikana. Siksi ei välttämättä ole tarkkaa minkä palvelun valitset itsellesi. Arvioin yhteisen matkana aikana
mistä menetelmistä hyötyisit parhaiten. Tärkeintä on, että tunnistat muutoksen tai hoidon tarpeen
itsessäsi.

Lämpimästi tervetuloa vastaanotolle!
Nettisivuiltani löydät runsaasti asiakaskokemuksia ja lisää tietoa minusta ja palveluistani
www.kohtimerkitysta.fi